புதன், 26 ஏப்ரல், 2017

வீரகனூர் புத்தர்
வீரகனூர் புத்தர் - மகதை மண்டலம்புத்தரின் கையில் காணப்படும் இந்த முக்கோணம் போன்ற குறியீடு நமக்கு சிறப்பான புதிய செய்தி ஏதாவது ஒன்றை சொல்கிறதா ??

   சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வட்டம் ஆறகழூரை தலைநகராக கொண்ட மகதை மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்த ஊர் வீரகனூர் அங்கு உள்ள புத்தர் சிலை இது
இதன் காலம் 12 ஆம் நூற்றாண்டாக இருக்கலாம்