சனி, 9 மார்ச், 2019

காட்டுமயிலூர் கொற்றவை

மருத்துவர் பொன்னம்பலம்
ஆறகழூர் பொன்,வெங்கடேசன்
காட்டுமயிலூர் கொற்றவை

ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் வரலாற்றை சொல்லும் கொற்றவை


காட்டுமயிலூர் கல்வெட்டுகள்
சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமையத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் விழுப்புரம் வீரராகவன், ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன், மருத்துவர் பொன்னம்பலம், ஆகியோர் அடங்கிய குழு கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் வட்டம் பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டனர் அப்போது, காட்டுமயிலூர் கிராமத்தில் பல்லவர் கால கொற்றவை ஒன்றையும் கண்டறிந்து ஆய்வுகள் மேற்கொண்டனர். ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் அந்தப்பகுதியின் பழமையையும் வரலாற்றையும் இந்த கொற்றவை சிற்பம் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
கோயில்

கொற்றவை

தொல்காப்பியத்திலும், சங்க இலக்கியங்களிலும் பழையோள் என கொற்றவை குறிப்பிடப்படுகிறது.கொற்றவை ஒரு பழமையான பெண் தெய்வமாகும். கொற்றவையின் உருவ அமைப்பை சிலப்பதிகாரம் விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது. இளங்கோவடிகள் மதுரை காண்டத்தின் இரண்டாவது காதையான வேட்டுவ வரியில் கொற்றவை வழிபாடு குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார். கானகத்தில் வசிக்கும் வேட்டுவர் தமக்கு வேட்டையில் வெற்றி கிடைக்கவேண்டும் என்பதற்காக கொற்றவையை வழிபட்டுள்ளனர். பாய்கலைப்பாவை என்றும் கொற்றவை அழைக்கப்பட்டார்.பல்லவர் காலத்தில் கொற்றவை வழிபாடு சிறப்பாக இருந்துள்ளது. மன்னர்கள் போருக்கு செல்லும் முன் கொற்றவையை வணங்கி நவகண்டம் கொடுத்து சென்றால் வெற்றி கிடைக்கும் என நம்பினர். கொற்றவை பாலை நிலத்துக்கு உரிய கடவுளாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன.சில நூல்கள் குறிஞ்சி நிலத்துக்கு உரிய கடவுளாகவும் குறிப்பிடுகின்றன. பிற்காலங்களில் துர்க்கை என்ற பெயரில் கொற்றவை வழிபாடு மாற்றமடைந்தது.

காட்டுமயிலூர் கொற்றவை

இக்கிராமத்தில் உள்ள செல்லியம்மன் கோயில் கருவரையில் இக்கொற்றவை தற்போதும் செல்லியம்மன் என்ற பெயரில் வழிபாட்டில் உள்ளது. பல்லவர்கள் வலுவிழந்த 9 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சிற்பமாக இதை கருதலாம். ஒரு பலகைக்கல்லில் புடைப்புச்சிற்பமாக வெட்டப்பட்டுள்ளது.இதன் உயரம் 132 செ.மீ,அகலம் 73 செ.மீ ஆகும். தலையில் கரண்ட மகுடம்,காதுகளில் பத்ரகுண்டலம்,கழுத்தில் சவடி,சரபளி போன்ற அணிகலன்களுடன் காணப்படுகிறார். மார்புக்கச்சை பட்டையுடன் காட்டப்பட்டுள்ளது.பின்புறம் சூலம்,எட்டு கரங்களுடன் காணப்படுகிறார்.வலது பின்கரங்களில் பிரயோக சக்கரம், நீண்டவாள், மணி போன்றவையும், வலது முன்கரம் அபய முத்திரையிலும் உள்ளது. இடது பின் கரங்களில் சங்கு,வில்,கேடயம் போன்றவையும் உள்ளது. இடது முன்கரம் கடியஸ்த நிலையில் உள்ளது. இடுப்பில் அரையாடையும் ஆடை முடிச்சும் காட்டப்பட்டுள்ளது. கீழ் வலது புறம் நவகண்டம் கொடுத்துக்கொள்ளும் வீரன் உள்ளார். போரில் வெற்றி பெற தன் உடலில் உள்ள ஒன்பது பாகங்களை வெட்டி கொற்றவைக்கு படையலிட்டு தன்னைத்தானே பலி கொடுத்து கொள்பவன் நவகண்ட வீரன் ஆவான்.இடது புறம் வணங்கிய நிலையில் அடியவர் ஒருவர் உள்ளார்.கொற்றவையின் வாகனமான சிங்கமும்,மானும் வீரர்களுக்கு மேற்புறம் உள்ளது. கொற்றவையின் தலைக்கு அருகே இடது புறம் கிளி உள்ளது. எருமைத்தலையின் மீது நேராக நின்ற நிலையில் கொற்றவை காட்டப்பட்டுள்ளார்.
காட்டுமயிலூரில் உள்ள திருக்கரம்தோன்றீசுவரர் கோயிலில் உள்ள பாண்டியர்கால கல்வெட்டுகள் மூலம் இந்த ஊர் கோழியூர் பற்றின் கீழ் இருந்ததை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது

கொற்றவைதொல்காப்பியத்திலும், சங்க இலக்கியங்களிலும் பழையோள் என கொற்றவை குறிப்பிடப்படுகிறது.கொற்றவை ஒரு பழமையான பெண் தெய்வமாகும். கொற்றவையின் உருவ அமைப்பை சிலப்பதிகாரம் விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது. இளங்கோவடிகள் மதுரை காண்டத்தின் இரண்டாவது காதையான வேட்டுவ வரியில் கொற்றவை வழிபாடு குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்துள்ளார். கானகத்தில் வசிக்கும் வேட்டுவர் தமக்கு வேட்டையில் வெற்றி கிடைக்கவேண்டும் என்பதற்காக கொற்றவையை வழிபட்டுள்ளனர். பாய்கலைப்பாவை என்றும் கொற்றவை அழைக்கப்பட்டார்.பல்லவர் காலத்தில் கொற்றவை வழிபாடு சிறப்பாக இருந்துள்ளது. மன்னர்கள் போருக்கு செல்லும் முன் கொற்றவையை வணங்கி நவகண்டம் கொடுத்து சென்றால் வெற்றி கிடைக்கும் என நம்பினர். கொற்றவை பாலை நிலத்துக்கு உரிய கடவுளாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன.சில நூல்கள் குறிஞ்சி நிலத்துக்கு உரிய கடவுளாகவும் குறிப்பிடுகின்றன. பிற்காலங்களில் துர்க்கை என்ற பெயரில் கொற்றவை வழிபாடு மாற்றமடைந்தது.காட்டுமயிலூர் கொற்றவைஇக்கிராமத்தில் உள்ள செல்லியம்மன் கோயில் கருவரையில் இக்கொற்றவை தற்போதும் செல்லியம்மன் என்ற பெயரில் வழிபாட்டில் உள்ளது. பல்லவர்கள் வலுவிழந்த 9 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சிற்பமாக இதை கருதலாம். ஒரு பலகைக்கல்லில் புடைப்புச்சிற்பமாக வெட்டப்பட்டுள்ளது.இதன் உயரம் 132 செ.மீ,அகலம் 73 செ.மீ ஆகும். தலையில் கரண்ட மகுடம்,காதுகளில் பத்ரகுண்டலம்,கழுத்தில் சவடி,சரபளி போன்ற அணிகலன்களுடன் காணப்படுகிறார். மார்புக்கச்சை பட்டையுடன் காட்டப்பட்டுள்ளது.பின்புறம் சூலம்,எட்டு கரங்களுடன் காணப்படுகிறார்.வலது பின்கரங்களில் பிரயோக சக்கரம், நீண்டவாள், மணி போன்றவையும், வலது முன்கரம் அபய முத்திரையிலும் உள்ளது. இடது பின் கரங்களில் சங்கு,வில்,கேடயம் போன்றவையும் உள்ளது. இடது முன்கரம் கடியஸ்த நிலையில் உள்ளது. இடுப்பில் அரையாடையும் ஆடை முடிச்சும் காட்டப்பட்டுள்ளது. கீழ் வலது புறம் நவகண்டம் கொடுத்துக்கொள்ளும் வீரன் உள்ளார். போரில் வெற்றி பெற தன் உடலில் உள்ள ஒன்பது பாகங்களை வெட்டி கொற்றவைக்கு படையலிட்டு தன்னைத்தானே பலி கொடுத்து கொள்பவன் நவகண்ட வீரன் ஆவான்.இடது புறம் வணங்கிய நிலையில் அடியவர் ஒருவர் உள்ளார்.கொற்றவையின் வாகனமான சிங்கமும்,மானும் வீரர்களுக்கு மேற்புறம் உள்ளது. கொற்றவையின் தலைக்கு அருகே இடது புறம் கிளி உள்ளது. எருமைத்தலையின் மீது நேராக நின்ற நிலையில் கொற்றவை காட்டப்பட்டுள்ளார்.காட்டுமயிலூரில் உள்ள திருக்கரம்தோன்றீசுவரர் கோயிலில் உள்ள பாண்டியர்கால கல்வெட்டுகள் மூலம் இந்த ஊர் கோழியூர் பற்றின் கீழ் இருந்ததை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது
விழுப்புரம் வீரராகவன் ஐயா
மூன்றாம் மாறவர்ம திருபுவன சக்கரவத்திகள் விக்கிரமபாண்டியனின் 5 ஆம் ஆட்சியாண்டு கல்வெட்டானது காட்டுமயிலூர் கோழியூர் பற்றின் கீழ் இருந்ததை குறிப்பிடுகிறது.  இறை வழிபாடு, படையல், திருப்பணிக்கு நன்செய் நிலம் இரண்டு மாவும் புன்செய் நிலம் நான்கு மாவும் தரப்பட்டுள்ளன. இது கல்வெட்டிலும் செப்பேட்டிலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த செப்பேடு தற்போது கிடைக்கவில்லை. சோழகங்கதேவன் என்பவர் இங்கு ஒப்பில்லா முலைநாச்சியார் என்ற அம்மன் கோயிலை ஏற்படுத்தி நிலதானம் செய்துள்ளார். இந்த சோழகங்கதேவன் என்பவர் வாண கோவரையனிடம் பணியாற்றிய தளபதியாய் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எராங்குடையான், பல்லவராயன் என்ற அதிகாரிகள் இதில் கையொப்பம் இட்டு உள்ளனர். இக்கோயிலில் உள்ள வன்னி மரத்தடியில் உள்ள பிள்ளையார் சிலையின் அடியில் உள்ள கல்வெட்டில் இருங்கோளப்பாடி நாட்டு பாணப்புற பற்றை சேர்ந்த கொற்றலூரில் பல்லவன் சேதிராயன் என்பவர் ஏரி வெட்டுவித்த செய்தியும் உள்ளது. கல்வெட்டின் மேற்பகுதியில் யானையின் வடிவம் உள்ளது


செவ்வாய், 1 ஜனவரி, 2019

ஆறகழூர் வாண்டையார் கல்வெட்டு-aragalur

வீரராகவன் சார், ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்
ஆறகழூர் வாண்டையார் கல்வெட்டு

நவகண்டமும் கல்வெட்டும்
தினகரன் செய்தி
ஆறகழூர்
கி.பி 12 ஆம் நூற்றாண்டில் மகதை மண்டலத்தின் தலைநகராய் ஆறகழூர் இருந்துள்ளது. 16 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பின் தன் பெருமையையும் முக்கியத்துவத்தையும் இழந்தது. இருப்பினும் இங்குள்ள கோயில்களும் ,கல்வெட்டுகளும் தம் பெருமையை இன்னும் நிலை நாட்டிக்கொண்டு உள்ளன.


காடுகளிலும், வயல்வெளிகளிலும் இன்னும் வரலாற்று சான்றுகள் ஒளிந்து கிடக்கின்றன. இப்படி வயல்களில்,வரப்பில் இருந்த 5 கல்வெட்டுகளை சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையம் கடந்த சில ஆண்டுகளில் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தியது. ஊருக்குள் வெளிப்பாளையம் என்ற இடத்தில் வயலுக்கு உள்ளே ஒரு நவகண்ட சிற்பம்
இருந்தது.அதை பல முறை பார்த்துள்ளேன்.அதை சுற்றி எப்போதும் புல் முளைத்து கிடக்கும்.சமீபத்தில் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்த போது ஒரு எழுத்துள்ள கல் இருப்பது தெரிந்தது. எங்க ஊர் பையன் ஒருவர் அதை முகநூலில் பதிவு செய்ய ,அன்பு மகள் கெளதமி அது குறித்து தகவல் தெரிவித்தார். பின் நம் ஆய்வு மையம் சார்பில் அக்கல்வெட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டு இன்று செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
தினமணி செய்தி
நவகண்டமும் கல்வெட்டும்
குற்றவாளிகள் குடியேற்றத்தை தடை செய்ததை சொல்லும் ஆறகழூர் கல்வெட்டு
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வட்டம் ஆறகழூரில் சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமையத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் விழுப்புரம் வீரராகவன், ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்,மருத்துவர் பொன்னம்பலம்,ஜீவநாரயணன்,கவிஞர் மன்னன்,புலவர் வீராசாமி ஆகியோர் அடங்கிய குழு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது ஆறகழூர் வெளிப்பாளையம் அருகே உள்ள விளைநிலத்தில் கல்வெட்டு ஒன்றும்,நவகண்ட சிற்பம் ஒன்றும் கண்டறியப்பட்டது.
கல்வெட்டு
95 செ.மீ நீளமும்,37 செ.மீ அகலமும்,20 செ.மீ தடிமனும் உள்ள ஒரு பலகைக்கல்லில் கல்வெட்டு வெட்டப்பட்டுள்ளது.முன்பக்கம் 16 வரிகளிலும் பின்பக்கம் 23 வரிகளிலும்,பக்கவாட்டில் 9 வரிகளிலும் கல்வெட்டு மூன்று பக்கங்களில் உள்ளது. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ மகாமண்டலேசுவரர் என கல்வெட்டு துவங்குகிறது.இது 17 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டாகும். ஆறகழூரில் இதுவரை தொல்லியல் துறையால் 48 கல்வெட்டுகளும், சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமையத்தால் 5 கல்வெட்டுகளும் படிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்திலும் இல்லாத சில புதிய செய்திகளை இந்த கல்வெட்டின் மூலம் அறிய முடிகிறது. ஆறகழூரை மலாடாகிய ஜனநாத வளநாட்டு ஆற்றூர் கூற்றத்து ஆறகழூர் என எல்லா கல்வெட்டுகளும் குறிப்பிடுகின்றன. தற்போது கண்டறியப்பட்ட கல்வெட்டானது மலாடாகிய ஜனநாத வளநாட்டு மகதை மண்டலத்து நரையூர் கூற்றத்து தென்கரை சீர்மையான ஆறகழூர் என குறிப்பிடுகிறது.சோழர்கள்,வாணகோவரையர்கள்,பாண்டியர்கள்,விஜயநகரபேரரசு,நாயக்கர்கள் கல்வெட்டுகள் மட்டுமே இது வரை கிடைத்துள்ளது. வாண்டையார்களின் கல்வெட்டு இப்போதுதான் முதன்முறையாக கிடைத்துள்ளது. இந்த வாண்டையார்கள் நாயக்க மன்னர்களின் கீழ் அதிகாரிகளாக பணியாற்றியுள்ளனர்.
குமாரமுத்து கிருஷ்ணப்ப வாண்டையார் ஆறகழூர் திருகாமீசுரமுடைய தம்பினார் கோயிலுக்கு குமாரபாளையம் என்ற ஊரை தானமாக கொடுத்துள்ளார். அப்போது ஆறகழூரில் வசித்து வந்த நல்ல குடியை சேர்ந்த நாற்பத்தெண்ணாயிரம் என்பவர்களை குமாரபாளையத்தில் புதிய குடிகளாக குடியேற அனுமதி அளித்துள்ளனர். இந்த நாற்பத்தெண்ணாயிரவர் என்பவர்கள் வேளாண்மை மற்றும் வணிகம் செய்த குடிகளாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள். வீடுகளில் துளையிட்டு திருடும் கன்னமிட்டவன், பயணத்தின் போது வழிமறித்து திருடும் வழிப்பறிச்சவன்,மற்றவர்கள் பொருட்களை அபகரிக்கும் எடுப்பு எடுத்தவன் போன்ற குற்றச்செயல்களை செய்பவர்களை ஒரு போதும் குமாரபாளையத்தில் குடியேற்றக்கூடாது என ஆணையிட்டு உள்ளனர். அங்கு குடியேறும் நற்குடியினர் எல்லா உரிமைகளையும் பெற்று மகிழ்சியாக வாழ்வார்கள்.இந்த தானத்தையும் கட்டளையையும் மீறுபவர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் போவார்கள்.இந்த தானத்தை அழிப்பவர்கள் கங்கை கரையிலே காராம் பசுவை கொன்ற பாவத்தை அடைவார்கள் என கல்வெட்டில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
நவகண்ட சிற்பம்


இந்த கல்வெட்டுக்கு அருகிலேயே ஒரு நவகண்ட சிற்பமும் காணப்படுகிறது.போரின் போது தன் நாடு வெற்றி பெற கொற்றவைக்கு தன் உடலின் ஒன்பது பாகங்களை அரிந்து படையல் இட்டு தன்னைத்தானே பலி கொடுத்துக்கொண்ட வீரனுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ள நவகண்ட சிற்பம் இதுவாகும்.இந்த வயல்வெளியில் கறுப்பு சிகப்பு பானை ஓடுகள் காணப்படுகின்றன. எனவே இந்த இடம் முன்பு மக்களின் வாழ்விடப்பகுதியாக இருந்தது உறுதியாகிறது. இந்த பகுதியில் மேலும் ஆய்வுகள் செய்தால் இன்னும் பல வரலாற்று சான்றுகள் கிடைக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
வாண்டையார் கல்வெட்டு

http://cfcm.salemonline.in/article/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%9F%E0%AF%88-%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81-%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%81---2614798?fbclid=IwAR3h3t4Qb8cbIncSASfjh58h22CRshFJFN_F_2AxYpd2aWgNaJ3mgHkZf9c

https://www.dinamani.com/all-editions/edition-dharmapuri/salem/2018/dec/28/%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81-%E0%AE%A8%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F-%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81-3066497.html?fbclid=IwAR2pP_GQoyqYCDg4gcI7NmPeFDoUvyGNdStLmfdeoUCC5HpcAY1eKuc6rAE

https://www.vikatan.com/news/tamilnadu/145739-new-inscription-stone-discovered-near-salem.html

வெள்ளி, 14 டிசம்பர், 2018

தேவியாக்குறிச்சி நடுகற்கள்- சேலம் ஆன்லைன் செய்தி

தேவியாக்குறிச்சி நடுகற்கள் சேலம் ஆன்லைன் செய்தி
Salem:
December 3
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வட்டம் தேவியாக்குறிச்சியில் இரண்டு நடுகற்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் விழுப்புரம் வீரராகவன், ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்,மருத்துவர் பொன்னம்பலம்,ஜீவநாராயணன், கவிஞர் மன்னன் ஆகியோர் ஆத்தூர் அரசினர் கலைக்கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவர் செல்வகுமார்,மற்றும் மாணவ மாணவியர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் தேவியாக்குறிச்சி பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டனர்.
அப்போது தெற்குமேடு என்ற இடத்தில் ராமசாமி என்பவர் நிலம் அருகே ஏரிவாய்கால் கரையில் இரு நடுகற்கள் கண்டறியப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இந்த இரு நடுகற்களும் அருகருகே காணப்படுகின்றன.
இடது பக்கம் உள்ள நடுகல்லானது 75 செ.மீ.உயரமும்,55 செ.மீ அகலமும், 12 செ.மீ தடிமனும் உள்ள ஒரு பலகை கல்லில் புடைப்பு சிற்பமாக வெட்டப்பட்டுள்ளது. இடது புறம் சாய்ந்த கொண்டையானது அள்ளி முடியப்பட்டுள்ளது.கொண்டையின் முடிச்சு அருகே பறக்கும் நிலையில் உள்ளது. காதுகளில் காதணி,கழுத்தில் சரபளி,சவடி,போன்ற ஆபரணங்களும், மார்பில் சன்னவீரம் எனப்படும் வீரச்சங்கிலியும் காணப்படுகிறது. சன்ன வீரம் என்பது போருக்கு செல்லும் வீரர்கள் அணிவதாகும். முதுகில் அம்புக்கூட்டில் நான்கு அம்புகள் உள்ளன. வீரனின் இடது கை நீண்ட வில்லினை பற்றியுள்ளது. வலது கையில் அம்பு உள்ளது. இடைக்கட்டு மூன்று வரிகளில் உள்ளது. அரையாடையின் முடிச்சு நீண்டு வில் வரை உள்ளது. வீரனின் வலது பக்க இடுப்பில் குறுவாள் உள்ளது. பாதமானது பூமிக்கடியில் புதைந்துள்ளது. மிகவும் அலங்காரமான நிலையில் வீரக்கல் காட்டப்பட்டுள்ளது.
இது இந்தப்பகுதியில் நடந்த போரின்போது இறந்த வீரனுக்கு வைக்கப்பட்ட வீரக்கல்லாகும். 12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாணகோவரையர் என்பவர்கள் ஆறகழூரை தலைநகராக கொண்டு மகதை நாட்டை ஆண்டு வந்தனர். தேவியாக்குறிச்சி என்ற இந்த ஊர் தேவியர் குறிச்சி என்ற பெயரில் ஆறகழூரின் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளது.
ஆறகழூர் காமநாதீஸ்வரர் கோயிலில் பணிபுரிந்த தேவரடியார்களுக்கு தேவியர் குறிச்சியில் நிலம் தானமாக தரப்பட்டுள்ளது. வாணகோவரையர்கள் ஆட்சியின் போது ஹெய்சாளர்கள், பாண்டியர்கள், விஜயநகர பேரரசு போன்றோருடன் போரில் ஈடுபட்டனர். அந்த போர்களில் ஈடுபட்டு இறந்த ஒரு வீரன் நினைவாக வைக்கப்பட்டுள்ள வீரக்கல் இதுவாகும். இதன் காலம் 14 ஆம் நூற்றாண்டு என கருதலாம். இந்த வீரனின் வலது புறம் மற்றொரு நடுகல் காணப்படுகிறது. இது 76 செ.மீ உயரமும், 58 செ.மீ அகலமும், 7 செ.மீ தடிமனும் உள்ள பலகை கல்லில் புடைப்பு சிற்பமாக வெட்டப்பட்டுள்ளது.
இது 13 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கருதலாம். அதிக அலங்காரம் இல்லாமல் எளிமையாக வீரக்கல் காட்டப்பட்டுள்ளது. நேரான கொண்டை, கழுத்தில் சவடி,சரபளி, காதுகளில் அணிகலன்கள் ,மார்பில் சன்னவீரத்துடன் காணப்படுகிறது. இடது கையில் நீண்ட வில்,வலது கையில் அம்பு,முதுகில் உள்ள அம்புக்கூட்டில் நான்கு அம்புடன் காட்டப்பட்டுள்ளது. அரையாடை, ஆடை முடிச்சு உள்ளது. இடுப்புக்கு கீழ் முழங்கால் வரை வலது கால் மேற்புறம் சிதைந்துள்ளது. இடது பாதமானது இடப்பக்கம் திரும்பி போருக்கு செல்லும் நிலையில் உள்ளது. மகதை நாட்டை ஆண்ட வாணகோவரையர்கள் சார்பாக போரிட்டு, போரில் வீர மரணம் அடைந்த வீரன் நினைவாக வைக்கப்பட்டுள்ள வீரக்கல் இதுவாகும்.
இப்பகுதியில் மேலும் ஆய்வுகள் செய்தால் இன்னும் பல வரலாற்று சான்றுகள் கிடைக்கலாம் என சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தினர் தெரிவித்தனர்.

தேவியாக்குறிச்சி நடுகற்கள்- ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்

தேவியாக்குறிச்சி நடுகற்கள்- ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்

நடுகல் இறந்தவர்களின் நினைவாக நடப்படும் கற்கள் நினைவுக் கற்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றை "வீரக் கற்கள்" என்றும் கூறுவர். இறந்தவர் அனைவருக்கும் நடுகற்கள் நடப்படலாம் என்றாலும், போரில் வீரமரணம் அடைந்தவர்களுடைய நடுகற்களுக்கே பெருமதிப்புக் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. வீரர்கள் நினைவாக அமைக்கப்படும் நடுகற்களை பண்டைக்கால மக்கள் வணங்கி வந்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் வட்டம் தேவியாக்குறிச்சியில் இந்தவகையான நடுகற்கள் இரண்டு தற்போது கண்டறியப்பட்டுள்ளன. ஆத்தூர் அரசினர் கலைக்கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவர் செல்வகுமார்,மற்றும் மாணவ மாணவியர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் விழுப்புரம் வீரராகவன், ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்,மருத்துவர் பொன்னம்பலம்,ஜீவநாராயணன், கவிஞர் மன்னன் ஆகியோர் தேவியாக்குறிச்சி பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டனர்.
தலைவாசல் அருகே தேவியாக்குறிச்சியில் தெற்குமேடு என்ற இடத்தில் ராமசாமி என்பவர் நிலம் அருகே ஏரிவாய்கால் கரையில் இரு நடுகற்கள் கண்டறியப்பட்டு அவை ஆய்வு செய்யப்பட்டன. அருகருகே காணப்படும் இந்த இரு நடுகற்களில் இடது பக்கம் உள்ள நடுகல்லானது 75 செ.மீ.உயரமும்,55 செ.மீ அகலமும், 12 செ.மீ தடிமனும் உள்ள ஒரு பலகை கல்லில் புடைப்பு சிற்பமாக வெட்டப்பட்டுள்ளது.
இடது புறம் சாய்ந்த கொண்டையானது அள்ளி முடியப்பட்டுள்ளது. கொண்டையின் முடிச்சு அருகே பறக்கும் நிலையில் உள்ளது. காதுகளில் காதணி,கழுத்தில் சரபளி,சவடி,போன்ற ஆபரணங்களும், மார்பில் சன்னவீரம் எனப்படும் வீரச்சங்கிலியும் காணப்படுகிறது.
சன்ன வீரம் என்பது போருக்கு செல்லும் வீரர்கள் அணிவதாகும். முதுகில் அம்புக்கூட்டில் நான்கு அம்புகள் உள்ளன. வீரனின் இடது கை நீண்ட வில்லினை பற்றியுள்ளது. வலது கையில் அம்பு உள்ளது. இடைக்கட்டு மூன்று வரிகளில் உள்ளது. அரையாடையின் முடிச்சு நீண்டு வில் வரை உள்ளது. வீரனின் வலது பக்க இடுப்பில் குறுவாள் உள்ளது. பாதமானது பூமிக்கடியில் புதைந்துள்ளது. மிகவும் அலங்காரமான நிலையில் வீரக்கல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது இந்தப்பகுதியில் நடந்த போரின்போது இறந்த வீரனுக்கு வைக்கப்பட்ட வீரக்கல்லாகும்.
12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாணகோவரையர் என்பவர்கள் ஆறகழூரை தலைநகராக கொண்டு மகதை நாட்டை ஆண்டு வந்தனர். தேவியாக்குறிச்சி என்ற இந்த ஊர் தேவியர் குறிச்சி என்ற பெயரில் ஆறகழூரின் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளது. ஆறகழூர் காமநாதீஸ்வரர் கோயிலில் பணிபுரிந்த தேவரடியார்களுக்கு தேவியர் குறிச்சியில் நிலம் தானமாக தரப்பட்டுள்ளது. வாணகோவரையர்கள் ஆட்சியின் போது ஹொய்சாளர்கள், பாண்டியர்கள், விஜயநகர பேரரசு போன்றோருடன் போரில் ஈடுபட்டனர். அந்த போர்களில் ஈடுபட்டு இறந்த ஒரு வீரன் நினைவாக வைக்கப்பட்டுள்ள வீரக்கல் இதுவாகும். இதன் காலம் 14 ஆம் நூற்றாண்டு என கருதலாம்.
இந்த வீரனின் வலது புறம் மற்றொரு நடுகல் காணப்படுகிறது. இது 76 செ.மீ உயரமும், 58 செ.மீ அகலமும், 7 செ.மீ தடிமனும் உள்ள பலகை கல்லில் புடைப்பு சிற்பமாக வெட்டப்பட்டுள்ளது. இது 13 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக கருதலாம். அதிக அலங்காரம் இல்லாமல் எளிமையாக வீரக்கல் காட்டப்பட்டுள்ளது.
நேரான கொண்டை, கழுத்தில் சவடி,சரபளி, காதுகளில் அணிகலன்கள் ,மார்பில் சன்னவீரத்துடன் காணப்படுகிறது. இடது கையில் நீண்ட வில்,வலது கையில் அம்பு,முதுகில் உள்ள அம்புக்கூட்டில் நான்கு அம்புடன் காட்டப்பட்டுள்ளது. அரையாடை, ஆடை முடிச்சு உள்ளது. இடுப்புக்கு கீழ் முழங்கால் வரை வலது கால் மேற்புறம் சிதைந்துள்ளது. இடது பாதமானது இடப்பக்கம் திரும்பி போருக்கு செல்லும் நிலையில் உள்ளது.
மகதை நாட்டை ஆண்ட வாணகோவரையர்கள் சார்பாக போரிட்டு, போரில் வீர மரணம் அடைந்த வீரன் நினைவாக வைக்கப்பட்டுள்ள வீரக்கல் இதுவாகும். இப்பகுதியில் மேலும் ஆய்வுகள் செய்தால் இன்னும் பல வரலாற்று சான்றுகள் கிடைக்கலாம் என சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தினர் தெரிவித்தனர்.
தகவல்: ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன் M.A(HIS),M.A.(PU.AD),M.A.(J.M.C),M.PHIL,D.PHARMதலைவர், சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமையம்

http://www.nntweb.com/news-view.php?nid=484&nalias=%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D%20%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D%20%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%20%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%20%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%20%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%20%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D....

ஞாயிறு, 22 ஜூலை, 2018

mukkaruppu inscription-மூக்கறுப்பு கல்வெட்டு பேளூர்

மூக்கறுப்பு கல்வெட்டு - சேலம் மாவட்டம் பேளூர்
ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்

வீரராகவன், ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்,கிருஷ்ணமூர்த்தி
சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமையம்
திராவிட மண்ணில் மூக்கறுப்பு போர்! – சேலம் கல்வெட்டில் ஆதாரம்
August 8, 2017 by புதிய அகராதி


பாகுபலியை கட்டப்பா ஏன் கொன்றார்? என்பதைவிட பல திடுக்கிடும் திருப்பங்களும், மர்ம முடிச்சுகளும் கொண்டது, மூக்கறுப்புப் போர். யுத்தத்தில் வீரர்கள் வெல்வர்; அல்லது, மடிவர். ஆனால் எதிரிகளை மட்டுமின்றி எதிரி நாட்டில் எதிர்ப்படும் எல்லோரின் மூக்கையும், மேலுதட்டையும் அறுத்து, மூட்டையில் கட்டிச்செல்லும் யுத்தமும் நம் திராவிட மண்ணில் நடந்திருக்கிறதுஇப்படி ஒரு மூர்க்கத்தனமான போர், மதுரை திருமலை நாயக்கருக்கும், மைசூர் அரசன் கந்தீரவனுக்கும் இடையே நடந்துள்ளதாகச் சொல்கிறார், சேலம் வரலாற்று ஆய்வாளர் ஆறகழூர் வெங்கடேசன். போர்க்களம், சேலம் அல்ல; ஆனால் மூக்கறுப்பு யுத்தம் நடந்ததற்கான ஆதாரம் சேலத்தில்தான் கிடைத்திருக்கிறது.
சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள ஆறகழூரை சேர்ந்த வெங்கடேசன், அடிப்படையில் ஒரு மருந்தாளுநர். தீவிர கடவுள் மறுப்பாளர்; அறிவியல் சிந்தனையாளர். ஆனால், தற்போது கோயில் கோயிலாக சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறார். வழிபாட்டிற்காக அல்ல; வரலாற்று ஆராய்ச்சிக்காக.
முகநூல் பக்கங்களில் சிலர், அவரவர் சொந்த ஊர் குறித்த வரலாற்று பெருமைகளை பதிவிடுவர். அதைப்படிக்கும்போது ஏன் நாம் நம் ஊரைப்பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடாது என்று யோசித்தேன். அதன்பின், தீவிரமாக வரலாற்று ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடத் தொடங்கினேன்.
நாயக்கர் குறுவாள்
ஆறகழூரின் வரலாற்றுப் பின்னணி பற்றி, குறித்து சின்ன வயதில் இருந்தே கேள்விப்பட்டு வந்திருக்கிறேன். இப்போது சின்ன கிராமமாக சுருங்கிக் கிடக்கும் ஆறகழூர், கி.பி. 12ம் நூற்றாண்டில் மகதை நாட்டின் தலைநகரமாக திகழ்ந்து இருக்கிறது.
மூக்கறுப்பு கல்வெட்டு
பொன்பரப்பி வாணகோவரையன் என்ற சிற்றரசன், மூன்றாம் குலோத்துங்கச் சோழனின் ஆளுகையின் கீழ் இந்த பகுதியை ஆண்டு வந்திருக்கிறான். இதுபற்றிய தகவல்கள் தெரியவர, வரலாற்று ஆராய்ச்சியின் மீது மேலும் ஆர்வம் அதிகரித்தது.
ஒருநாள் நண்பர் ஒருவர், “மாப்ள, வயலில் ஒரு நடுகல் கிடக்கு மாப்ள. அதுல ஏதோ பொம்ம வரைஞ்சிருக்கு” என்று தகவல் கொடுத்தார். ஆர்வத்துடன், அந்த நடுகல்லை அகழ்ந்து எடுத்து ஆய்வு செய்தோம்.
அதில் இரண்டு குத்துவிளக்குகளும், அமர்ந்த நிலையில் கடவுள் சிற்பமும் இருந்தது. தொல்லியல்துறை ஆய்வாளர் ராஜகோபால் மூலம் ஆய்வு செய்தபோது, அந்தக் கல்வெட்டு, 12-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது என்றும், வணிகக்குழு கல்வெட்டு என்பதும் தெரியவந்தது.
கல்வெட்டு பதிந்துள்ள மண்
காமநாதீஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து உலோகத்தால் ஆன மூன்று சமணர் சிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆறகழூர், தியாகனூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பவுத்தம், சமண மதங்கள் செழிப்புடன் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் ஏராளமாகக் கிடைத்துள்ளன.
எங்கள் ஆய்வில் முக்கியமான கல்வெட்டு என, பெரியேரி வண்ணான்குளம் பகுதியில் கிடைத்ததைச் சொல்லலாம். அந்தக் கல்வெட்டில் பெருச்சாளி உருவம் பொறிக்கப்பட்டு இருந்தது.
கல்வெட்டு படி
எங்களைப் போன்ற வரலாற்று ஆர்வலர்களுக்கு விழுப்புரம் வீரராகவன் அய்யாதான் குரு போன்றவர். அவர் மூலம் அந்தக் கல்வெட்டை ஆய்வு செய்தோம். பெருச்சாளி உருவத்துடன் தமிழகத்தில் கிடைத்த முதல் கல்வெட்டு இதுதான் என்பதும், 12ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது என்பதும் தெரியவந்தது. ஆறகழூர் பைரவர் கோயிலுக்கு 5000 குழி நிலத்தை தானமாக கொடுத்த செய்தி அந்த கல்வெட்டில் இருந்தது.
வாணகோவரையர்கள் 11ம் நூற்றாண்டு முதல் 14ம் நூற்றாண்டு வரை ஆறகழூரை தலைநகராகக் கொண்டு, மகத நாட்டை ஆட்சி செய்து வந்தனர். முன்ஜென்மத்தில், ஒரு சிவாலயத்தில் உள்ள விளக்கு அணையாமல் இருக்க, அதன் திரியை ஒரு பெருச்சாளி தூண்டிவிட்டுக் கொண்டே இருந்ததாம்.
அதன் பலனாக அடுத்த ஜென்மத்தில் அந்த பெருச்சாளி மாவலி மன்னனாக அவதரித்தது. மாவலி மன்னன் வம்சத்தைச் சேர்ந்த வாணகோவரையர்கள் (வாணர்கள்), பெருச்சாளியை குலச்சின்னமாக கொண்டதாக ஆய்வில் தெரியவந்தது,” என்கிறார் வெங்கடேசன்.

சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமையம்
காமக்காபாளையத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்கு தனிச்சிறப்பு உள்ளதாக கூறும் வெங்கடேசன், அந்தக் கல்வெட்டில் முழுவதும் கன்னட எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டிருந்த தாகச் சொன்னார். நாயக்கர்கள் காலத்தில், மைசூர் மன்னர்களின் ஆட்சிப்பரப்பளவு சேலம் வரை நீண்டிருந்ததற்கான ஆதாரமாக இந்தக் கல்வெட்டைச் சொல்லலாம் என்றார்.
காமக்காபாளையம் வழியாக திருச்சிக்கு செல்லும்போது, வழியில் உள்ள 8 கிராமங்களில் வரிவசூல் செய்ததற்கான செய்திகள் அந்தக் கல்வெட்டில் இருந்துள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு, 16ம் நூற்றாண்டுக்குரியது.
இதுவரை தனித்து செயல்பட்டு வந்த வெங்கடேசன், தன்னைப்போல் வரலாற்றுத் தேடலில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நண்பர்களை ஒருங்கிணைக்கிறார்.
, டாக்டர் பொன்னம்பலம், பெருமாள் ஆசிரியர்,பெரியார்மன்னன்,ஜீவநாராயணன்,வீரமணி விழுப்புரம் வீரராகவன் ஆகியோர் கொண்ட குழுவாக வரலாற்றுத் தகவல்களைத் தேடத் தொடங்கினார்.
இக்குழுவின் தேடலுக்கு கைமேல் பலன். 10ம் நூற்றாண்டுக்குரிய கல்வெட்டு ஒன்று உடைந்த நிலையில் கிடைக்கிறது. பேளூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட இக்கல்வெட்டு, முதலாம் பராந்தகச்சோழன் ஆட்சிக் காலத்துக்குரியது. ‘நரசிங்கபுரம் சிவன் கோயில் விளக்கு எரிக்க தானம்’ ஆகிய விவரங்கள் மட்டுமே அதன்மூலம் அறிய முடிந்தது. எதை தானமாகக் கொடுத்தனர்? என்ற விவரங்கள் அறிய இயலவில்லை.
அதேநேரம், பேளூர் அங்காளம்மன் கோயில் முன்பு, கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவருக்குச் சொந்தமான விளை நிலத்தில், பூமிக்கு மேல் மூன்று அடி நீண்டிருக்கும் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கும் தகவல் கிடைக்கிறது.
பொக்லின் இயந்திர உதவியுடன் கல்வெட்டை தோண்டி எடுத்தபோது, அது 6 அடி உயரமும், 2 அடி அகலமும் கொண்ட பிரம்மாண்ட கல்வெட்டாக இருந்தது. கல்வெட்டின் நாலாபுறங்களிலும் ஏராளமான வட்டெழுத்துகள் இருந்தன.
பூமிக்கு மேல் நீண்டிருந்த கல்வெட்டு பகுதியில், “மீசையுடன் மூக்கறுப்பிச்சே” என்று மட்டுமே தெரிந்தது. ஆனால், பல திடுக்கிடும் கதைகளும், மர்மங்களும் நிறைந்த தகவல்கள் இருக்கும் என கல்வெட்டைத் தோண்டி எடுக்கும்வரை அந்தக் குழுவினர் கொஞ்சமும் யூகித்திருக்கவில்லை.
ராமாயண கதையில் ராவணன் தங்கை சூர்ப்பனகையின் மூக்கை, ராமன் தம்பி லட்சுமணன் துண்டித்திடுவான். இதிகாசத்தில் மட்டுமே கேட்டுப்பழகிய இதுபோன்ற மூக்கறுப்பு சம்பவம், நிஜத்திலும் நடந்ததற்கான ஒரே ஆதாரம் இந்தக் கல்வெட்டு என்றே சொல்லலாம்.
“மீசையுடன் மூக்கறுப்பிச்சே” வரிகளின் பின்னணியில் உள்ள கதைகளையும், கல்வெட்டு தகவல்களையும் ஆறகழூர் வெங்கடேசனே சொன்னார்…
“கல்வெட்டின் முதல் பக்கத்திலும், இரண்டாம் பக்கத்திலும் தலா 29 வரிகளும், மூன்றாம் பக்கத்தில் 41 வரிகளும், நான்காம் பக்கத்தில் 32 வரிகளும் பொறிக்கப்பட்டு இருந்தன. மூக்கறுப்புப் போர் பற்றிய தகவல் அடங்கிய முதல் கல்வெட்டு இதுதான்.
மைசூர் நாட்டு மன்னன் கந்தீரவனுக்கும், மதுரை திருமலை நாயக்கருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மூக்கறுப்பு போர் பற்றிய தகவல்கள் அதில் இருந்தன. கந்தீரவனுக்கு எதிராக திருமலை நாயக்கர் தொடர்ந்து வாலாட்டிய தால் கடும் ஆத்திரம் அடைந்த மைசூர் மன்னன், அவர் மீது போர் தொடுக்கிறான்.
போரில் வீரர்களைக் கொல்வது தான் மரபு. ஆனால், எதிரி நாட்டில் எதிர்ப்படுவது யாராக இருந்தாலும் அவர்களின் மூக்கையும், மேல் உதட்டையும் அறுத்துக் கொண்டு வந்தால் வெகுமதிகள் அளிக்கப்படும் என்று அறிவிக் கிறான். அப்படி கொண்டு வரப்படும் மூக்கு, மேலுதட்டுடன் மீசையும் இருந்தால் வெகுமதிகள் இன்னும் அதிகமாகக் கிடைக்கும். மூக்கறுப்புக்காக விசேஷ கருவியையும் வீரர்கள் வைத்திருந்தனர். கந்தீரவனின் படை வீரர்கள், தமிழ்நாட்டில் புகுந்து பலரின் மூக்கு, மேலுதடுகளையும் அறுத்துச் செல்கின்றனர்.
அடுத்து, கந்தீரவனின் பாணியிலேயே இதற்கு பதிலடி கொடுத்தார் திருமலை நாயக்கர்.
அவருடைய ஆணையின் பேரில், ராமநாதபுரம் ரகுநாதசேதுபதி தலைமையில் 25000 படை வீரர்கள், பாளையக்காரர்களின் 35000 படை வீரர்கள் என 60 ஆயிரம் வீரர்கள் மைசூர் ஆட்சிப் பகுதிக்குள் நுழைந்து, எதிரிகளின் மூக்குகளை அரிந்து சாக்குப்பையில் கட்டி திருமலை நாயக்கருக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்தப் போர் 1656ம் ஆண்டு நடந்துள்ளதாக, ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. அப்போது பேளூர் பகுதியில் பாளையக்காரர்கள் ஆட்சி நடத்தி வந்துள்ளனர். அதனால், மூக்கறுப்பு போர் குறித்த கல்வெட்டு, இந்தப் பகுதியில் வைக்கப்பட்டு இருக்கலாம்,” என்கிறார் ஆறகழூர் வெங்கடேசன்.
//தமிழகத்துடன்
உரசும் கர்நாடகா//
“மைசூர் மன்னன் கந்தீரவன், பிறவியிலேயே வாய் பேச இயலாதவன்; காதுகளும் கேட்காது. அவரை பலர் கேலி செய்திருக்கலாம். அந்த வன்மத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ள, எதிரி நாட்டவர்களின் மூக்கையும், மேல் உதட்டையும் அறுத்துக் கொண்டு வரச்சொல்லி இருக்கலாம்,” என்றும் சொல்கிறார் ஆறகழூர் வெங்கடேசன்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, மைசூர் மன்னன் கந்தீரவனின் முக்கையும் மேல் உதட்டையும் ரகுநாதசேதுபதியின் படை வீரர்கள் அறுத்து வந்து திருமலை நாயக்கரிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர்.
பிறரை அவமானப்படுத்துதலை இன்றும் ‘அவனை எப்படியாவது மூக்குடைக்க வேண்டும்’ என்றே சொல்கிறோம்.
எனில், மூக்கறுத்தல் என்பது ஒருவரை மானமிழக்கச் செய்தல் என்பதாகத்தான் இந்தச் சமூகம் கருதி வந்திருக்கிறது. அதன் வெளிப்பாடாகத்தான் மூக்கையும் மேல் உதட்டையும் அறுத்து வரச்சொல்லி இருக்கலாம்.
எனினும், மைசூர்க்காரர்களுக்கு (கர்நாடகா), தமிழ்நாட்டுடன் 360 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பகை இருந்து வந்திருக்கிறது என்பதற்கு இந்த கல்வெட்டு ஒரு சான்று.
கட்டுரை: இளையராஜா எஸ்.
ஆறகழூர் வெங்கடேசனை தொடர்பு கொள்ள: 90475 14844.

செவ்வாய், 19 ஜூன், 2018

வாழப்பாடி சென்றாயபெருமாள் கோயில் கல்வெட்டு

Salem:
June 18
வாழப்பாடி சென்றாயபெருமாள் கோயில் கல்வெட்டு
சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி சென்றாயப்பெருமாள் கோயிலில் 148 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கல்வெட்டு சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தால் படி எடுக்கப்பட்டு படிக்கப்பட்டது.
சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமைத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் விழுப்புரம் வீரராகவன்,ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்,கவிஞர் பெரியார் மன்னன்,மருத்துவர் பொன்னம்பலம்,பெருமாள் ஆசிரியர்,ஜீவநாரயணன் ஆகியோர் அடங்கிய குழு வாழப்பாடி பகுதியில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டனர். அப்போது அக்ரகாரத்தில் உள்ள சென்றாயப்பெருமாள் கோயிலில் வெளிப்புற வாயிலின் அருகே உள்ள ஒரு கல்வெட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
இது வரை அக்கல்வெட்டில் உள்ள வாசகங்கள் அறியப்படாமல் இருந்து வந்தது. கல்வெட்டானது 20 வரிகளில் வெட்டப்பட்டுள்ளது. கல்வெட்டின் மேற்பகுதியில் சக்கரம்,சங்கு,நாமம் போன்றவை செதுக்கப்பட்டுள்ளது. கலியுகம் 4971 சாலிவாகன வருடம்( 1792) வைகாசி 13 ஆம் தேதி என கல்வெட்டு துவங்குறது. இது தற்போதைய கணக்கில் கி.பி 1870ஆம் ஆண்டு ஆகும்.
வாழப்பாடியில் அப்போது வாழ்ந்த தவசி வன்னியன் மகன் தொப்ள வன்னியன் மனைவி அலமேலு அவர்களின் பெரு முயற்சியால் அங்கமுத்து வன்னியன் என்பவர் தான் சேர்த்து வைத்திருந்த செல்வத்தாலும் உடல் வலிமையாலும் வாழப்பாடி அக்ரகாரத்தில் அமைந்துள்ள சென்றாயப்பெருமாள் கோயிலில் கர்ப்பகிரகம் அமைத்து திருப்பணி செய்துள்ளார்.
சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மைய குழுவினர்

கோயிலுக்கு ஒரு நந்தவனம் அமைத்து கொடுத்து ஒரு கிணறும் வெட்டி கொடுத்துள்ளார். கோயில் வாகனங்களையும் புதுப்பித்து கொடுத்துள்ளார்.திருப்பதியிலிரு ந்து சென்றாயப்பெருமாள், அலமேலு திரு உருவை செய்து கொண்டுவந்து இங்கு பிரதிஷ்டை செய்துள்ளார். பூசைக்காக நஞ்சை,புஞ்சை நிலங்களை தானமாக அளித்து தேர் ஒன்றும் செய்து கொடுத்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகாசி மாதம் பெளர்ணமி அன்று இங்கு தேர்திருவிழா நடத்தப்படவேண்டும். கோயிலின் வெளியே போடப்பட்டுள்ள கடைகளின் வாடகையிலிருந்து 500 ரூபாய் எடுத்து தேர்திருவிழா நடத்தப்பட வேண்டும் என கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த தர்மத்தை அனைவரும் மதித்து தொடர்ச்சியாக செயல்படுத்த வேண்டும். இந்த தர்மத்துக்கு யாராவது இடையூறு செய்தால் அவர்கள் இந்த பிறவியிலே மதி இழந்து ஏழெழு நரகத்துக்கு செல்வார்கள் என கல்வெட்டில் வெட்டப்பட்டுள்ளது.தவசி வன்னியன் என்பவர் இக்கல்வெட்டை எழுதியுள்ளார்.
வாழப்பாடி பகுதியில் மேலும் ஆய்வு செய்தால் இன்னும் பல வரலாற்று தடயங்கள் கிடைக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

http://www.dinakaran.com/District_Detail.asp?
Nid=863623
http://www.dinamani.com/tamilnadu/2018/jun/19/148-%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%AF-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81-2942770.html
http://www.dinamalar.com/district_detail.asp?id=2044333

ஞாயிறு, 29 ஏப்ரல், 2018

சேலம் வரலாற்று கருத்தரங்கம்

அன்புடையீர்
வணக்கம்.

சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையத்தின் (Salem Historical Research Center/SHRC) இரண்டாமாண்டு வரலாற்று கருத்தரங்கம் எதிர்வரும் மே மாதம் 13ம் தேதி (13.5.18) ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று சேலம் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் உள்ள கருத்தரங்க கூடத்தில் (A/C) நடைபெற உள்ளது.

இந்த வரலாற்றுக் கருத்தரங்கில்
அறிஞர் பெருமக்கள்
1.முனைவர் பேராசிரியர் திரு. ராசவேலு ஐயா அவர்கள், ( துறைத்தலைவர், கடல்சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை, தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்)

2.மூத்த கல்வெட்டாய்வாளர் விழுப்புரம் திரு.வீரராகவன் ஐயா அவர்கள்

3.சமண/பவுத்தவியல் ஆய்வாளர் முனைவர்.மகாத்மா செல்வபாண்டியன் அவர்கள் ( Mahathma Selvapandiyan)

4.வரலாறு.காம் ஆசிரியர் குழுவினர்
திரு. ச.கமலக்கண்ணன் அவர்கள் மற்றும்
5. திரு.சு.சீதாராமன் அவர்கள்
( Seetharaman Subramanian)
ஆகியோர் செறிவான தலைப்புகளில் வரலாற்றுரையாற்ற உள்ளனர்.
( தலைப்புகளை அழைப்பிதழில் காண்க)

அன்றைய தினம் எமது ஆய்வு மையம் இதுவரை கண்டறிந்த நடுகற்கள் அனைத்தையும் தொகுத்து
"சேலம் மாவட்ட நடுகற்கள்
(புதிய கண்டறிதல்கள்)" என்ற தலைப்பில் புத்தகமாக வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளோம்.

மூத்த கல்வெட்டாய்வாளரும் எமது ஆய்வு மையத்தின் ஆலோசகருமான விழுப்புரம் திரு.வீரராகவன் ஐயாவின் "ஏமப்பேர் வேதபுரீசுவரர் திருக்கோயில்" என்ற புத்தக வெளியீடும் அன்றைய தினம் நடைபெற உள்ளது.

முத்தாய்ப்பாக தொல்லியல் அறிஞர்கள் 1.விழுப்புரம் திரு.வீரராகவன் ஐயா,
2.திரு. குழந்தை வேலவன் ஐயா,
3.வெள்ளக்கல்பட்டி திரு. துரைசாமிஐயா,
4.திரு.சுகவன.முருகன் ஐயா ( Manonmani Pudhuezuthu) ஆகிய நால்வருக்கும்
சேலம் வரலாற்று ஆய்வு மையம்
"வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது" வழங்கி சிறப்பிக்க உள்ளது.

மேலும் திருமதி.மங்கை வீரராகவன்( Mangai Ragavan) அவர்களது தொல்லியல் கண்காட்சியும்
பேளூர் புலவர் திரு.வீரமணி வீராசாமி ஐயா( Veeramani Veeraswami) அவர்களின் நாணயங்கள் மற்றும் தபால் தலைகள் கண்காட்சியும் இடம் பெறுகின்றன.

இம்முப்பெரும் விழாவில் கலந்து கொள்ள வரலாற்று ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம்.

கருத்தரங்க கூடம் இடவசதி, மதிய உணவு ஏற்பாடு , பதிவு செய்வோருக்கு விழாவில் வெளியிடப்படும் "சேலம் மாவட்ட நடுகற்கள் "புத்தகம் வழங்குதல் போன்ற முன்னேற்பாடுகள் செய்யும் பொருட்டு வருகை புரிவோரின் முன்பதிவு மிக இன்றியமையானதாகிறது.
எனவே அழைப்பிதழில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண்ணிற்கு அழைத்து தங்களது வருகையை முன்கூட்டியே பதிவு செய்து உறுதிப்படுத்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி!
.......................................................................
#மே_13
அனைவரும் வருக..
வரலாற்றமிர்தம் பருக.!

அழைத்து மகிழும்..

ஆறகழூர் பொன்.வெங்கடேசன்
தலைவர்/சேலம் வரலாற்று ஆய்வுமையம்
மற்றும்
நிர்வாகிகள்