செவ்வாய், 21 ஏப்ரல், 2015

போயர் சமூகத்தார் சாமி கும்பிட ஊர்வலமாய் சென்றபோது இசைக்கப்பட்ட பறை ஒலி