வெள்ளி, 29 மே, 2015

சேலம் மாவட்ட கல்வெட்டுக்கள் -ஒரு பார்வை 1

சேலம் மாவட்ட கல்வெட்டுக்கள் -ஒரு பார்வை 1

சேலம் நாமக்கல் மாவட்ட கல்வெட்டுக்களில் இது வரை வெளியிடப்பட்டவை 350 கல்வெட்டுக்கள்

இதில் 252 கல்வெட்டுக்கள் மைசூரிலுள்ள இந்திய அரசின் தொல்லியல் அளவீட்டு துறை ,கல்வெட்டு இயக்குநர் அலுவலகத்தாரால் படி எடுக்கப்பட்டவையாகும்..

70 கல்வெட்டுக்கள் தென்னிந்திய கல்வெட்டு தொகுதிகளில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன98 கல்வெட்டுகள் புதியவனவாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இடம் பெற்றுள்ளன..கி.பி 13 ஆம் நூற்றாண்டில் அதிகமான கல்வெட்டுக்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன....13 ஆம் நூற்றாண்டில்---------------------------125 கல்வெட்டுக்கள்10 ஆம் நூற்றாண்டில்----------------------------27 கல்வெட்டுக்கள்11 ஆம் நூற்றாண்டில்----------------------------20 கல்வெட்டுக்கள்12 ஆம் நூற்றாண்டில் --------------------------21 கல்வெட்டுக்கள்14 ஆம் நூற்றாண்டில் ------------------------- 14 கல்வெட்டுக்கள்16,17,18,19 ஆம் நூற்றாண்டில்.--------------112 கல்வெட்டுகளும்

பொறிக்கப்பட்டுள்ளன..

சில கல்வெட்டுக்கள் வடமொழி,கன்னடம்,கிரந்தத்திலும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக